Αξεσουάρ για διπλή αιώρα T-Mini 2 ατόμων
Αξεσουάρ για διπλή αιώρα Duo 2 ατόμων
Αξεσουάρ για αιώρα 3 ατόμων Trillium
Αξεσουάρ για αιώρα Safari Trillium 3 ατόμων
Αξεσουάρ για αιώρα Trillium XL 6 ατόμων
Αξεσουάρ για αιώρα Safari Trillium XL 6 ατόμων