Αξεσουάρ για αιώρα T-Mini 2 ατόμων
Αξεσουάρ για αιώρα 3 ατόμων Trillium
Αξεσουάρ για αιώρα Safari Trillium 3 ατόμων
Αξεσουάρ για αιώρα Trillium XL 6 ατόμων