Εκπτώση

Spare Insect Mesh Vista / Stealth (2.0)

Τα στοιχεία 3 αριστερά

Ενώ όλες οι σκηνές δέντρων μας κατασκευάζονται από υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, μερικές φορές, μπορεί να συμβούν ατυχήματα.

Εάν το αδιανόητο συμβεί και το πλέγμα εντόμων Vista ή Stealth σας καταστραφεί, μπορείτε να πάρετε ένα ανταλλακτικό από 100% αδιάβροχο, ανθεκτικό στο σχίσιμο, χωρίς πλέγμα εντόμων.