Εκπτώση

Ανταλλακτικοί πόλοι σκηνών (3.0)

Αυτά τα σετ ανταλλακτικών πόλων είναι διαθέσιμα για:

  • UNA 1-Person Hammock Tent - 3rd Generation (μετά το 2020)
  • Flite 2 άτομα Αιώρα Σκηνή - 3η γενιά (μετά το 2020)
  • Συνδέστε τη σκηνή δέντρων 2 ατόμων - 3η γενιά (μετά το 2020)
  • Safari Connect 2-Person Tree Tent - 3rd Generation (μετά το 2020)
  • Stealth 3-Person 2-in-1 Tree Tent - 3rd Generation (μετά το 2020)
  • Σκηνή Stingray 3 ατόμων - 3η γενιά (μετά το 2020)
  • Safari Stingray 3-Tree Tree Tent - 3rd Generation (μετά το 2020)
  • Safari Vista 3-πρόσωπο-σε-3 δέντρο σκηνή - 3η γενιά (μετά το 2020)

Εάν έχετε μια σκηνή Generation 2, δείτε Gen 2 Ανταλλακτικοί Πόλοι.