Εκπτώση

Center Canopy for Trilogy 6-Person Super Tree Tent (2.0)

Τα στοιχεία 5 αριστερά

Αυτός ο γιγαντιαίος θόλος έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με 3 x 2ης γενιάς Συνδέστε σκηνές δέντρων 2 ατόμων ή 3 x Safari Connect 2-Person Tree Tent για να δημιουργήσετε την απόλυτη σκηνή super tree: Σκηνή Trilogy Super Tree