Εκπτώση

UNA Pegs (Triple-Pack)

Τα στοιχεία 10 αριστερά

Αυτά τα μανταλάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κολλήστε τη βροχή σας για να επιτρέψετε αυξημένο αερισμό, επεκτείνετε την προβολή σας και αυξήστε την εύχρηστη καλυμμένη επιφάνεια δαπέδου κάτω από τη σκηνή αιώρα UNA 1 ατόμου.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το UNA στο έδαφος, θα χρειαστείτε 6 μανταλάκια για να στερεώσετε τη σκηνή στο έδαφος (3 για την εσωτερική σκηνή και 3 για τη βροχή)